Wybór: Grzegorz Sinko. Przekł. Maria Skibniewska. Wstęp i noty Zygmunt Hübner, WAiF, Warszawa 1964, s. 213. [Wyd. 2 uzup.] tamże 1985, s. 264.


Wstęp i uwagi inscenizacyjne: Zygmunt Hübner. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1974, s. 76.